Cookies
In order to ensure the proper functioning of this website
We sometimes store small data files on your device,
so-called cookie.It is common practice for most websites.

What are cookies?
A cookie is a small text file that a website stores
on your computer or mobile device while browsing.
This file keeps your website for a while
Information about your steps and preferences (such as login
name, language, font size and other display settings),
so make them the next time you visit or browse the site You do not have to re-list each page.

How do we use cookies?
This website uses cookies to remember
custom settings, to better customize your ads
for the interest of visitors and for the necessary functionality of the website.

How do I control cookies?
You can control or delete cookies at your discretion,
See aboutcookies.org for details.
You can delete all cookies stored on your computer
and you can set most browsers to prevent them
their storage. In this case, however, you will probably need to
Manually edit some
each time you visit a website settings and some services and features will not work.

How do I opt out of cookies?
The use of cookies can be set using your
internet browser. Most browsers
cookies
automatically receives by default.


Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality
ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory,
tzv. cookie.Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá
vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.
Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva
informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie
meno,jazyk,veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania),
takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej
jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si
použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám
záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia,
podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.
Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači
a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili
ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť
pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré
nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho
internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie
automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.